Loading color scheme

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.biblioteka-baborow.eu

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.2012
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020