Loading color scheme

Klauzula informacyjna

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie, z siedzibą w Baborowie, ul. Rynek 17/3, jako administrator danych informuje, że Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki, odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Grażyna Nakoneczna, tel. 77 4036103, e-mail: grazyna.nakoneczna@wp.pl