Loading color scheme

Monika Sawicka - spotkanie autorskie

„Miłość niejedno ma imię” i całą gamę generuje przeróżnych emocji. Przyjemnych, wywołujących euforię, ale też przykrych, prowadzących do dramatów. I o tym właśnie mówiła Monika Sawicka, odwołując się do opowieści zawartych w pisanych przez nią książkach. Autorce pięknie dziękujemy za fantastyczne spotkanie, a członkiniom Klub Seniora za niezawodne przybycie i wszystkie inne atrakcje.